Εκτύπωση

Στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης εκπονείται σε ειδικό, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Περιβαλλοντικής διαμόρφωσης, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές μαθαίνουν βιωματικά πώς πραγματοποιείται η αρχαιολογική έρευνα πεδίου και ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός.

Περιβαλλοντική διαμόρφωση
Οι μαθητές ασκούνται στο πλαίσιο της δράσης αυτής με ατομική και συλλογική εργασία στη διαμόρφωση του χώρου του πάρκου με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους εμπλουτίζουν έτσι με πρακτική εμπειρία τις γνώσεις που αποκτούν στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας για τις πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις της στη ζωή, καθώς και για τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της στο περιβάλλον και την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν σχετικές πρακτικές δεξιότητες

Διαβάστε την Μελέτη – πρόταση του περιβαλλοντικού πάρκου