img module cultural

Η Πολιτιστική Κληρονομιά κάθε λαού περιλαμβάνει τον υλικό πολιτισμό (κτίρια, μνημεία, έργα λαϊκής αρχιτεκτονικής, έργα τέχνης…), τον άυλο πολιτισμό (λαογραφία, παραδόσεις, μουσική, γλώσσα…) και τη «φυσική» κληρονομιά, που ενσωματώνει σημαντικά πολιτιστικά και φυσικά τοπία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που συνδυάζει όλα τα παραπάνω στοιχεία: Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων, η παράδοση διατηρεί ακόμα και σήμερα ζωντανό τον λαϊκό πολιτισμό της και έχει τοπία εξαιρετικού φυσικού κάλλους. Γενικά η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι μοναδική και αναντικατάστατη, γεγονός το οποίο επιφορτίζει τους πνευματικούς φορείς του τόπου με την ευθύνη της διατήρησης και της ανάδειξης αυτής της κληρονομιάς.

Η σχέση της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα με την πολιτιστική κληρονομιά έχει αλλάξει, δεν αντιμετωπίζεται ως παθητική επίσκεψη σε μνημεία ή μουσεία, αλλά επιδιώκει τη δημιουργία εμπειριών ζωής στους μαθητές, προτείνει τη σύνδεση της με το περιβάλλον τους, τις γνώσεις και τα βιώματά τους. Μια τέτοια εκπαίδευση προσφέρει στη νέα γενιά εμπειρίες μάθησης με τρόπο άμεσο και βιωματικό, τη φέρνει σε επαφή με όλες τις μορφές της κληρονομιάς, τα κτίρια, τα μνημεία, τους χώρους εργασίας, τα τοπία, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τη γλώσσα, την τοπική γαστρονομία κ.α. Έτσι οι μαθητές αποκτούν γνώσεις, διανοητικές δεξιότητες και ικανότητες που τους βοηθούν να συντηρήσουν και να βελτιώσουν την κοινωνία τους και τον τρόπο ζωής. Με αυτόν τον τρόπο η νέα γενιά αφυπνίζεται, ευαισθητοποιείται, αποκτά γνώσεις και προστατεύει τον υλικό και άυλο πολιτισμό του τόπου της. Επιπρόσθετα μια τέτοια κατεύθυνση προσανατολίζει τους νέους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ενδυναμώνει το αίσθημα της ταυτότητάς τους και αναπτύσσει την κουλτούρα τους.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχουν ήδη γίνει σχετικά του προβάλλει έντονα η ανάγκη να συνεργαστούμε όσο περισσότεροι συνάδελφοι μπορούμε με σκοπό να ενθαρρύνουμε την εκπαιδευτική κοινότητα να εξερευνήσει την πλούσια και πολύμορφη πολιτιστική μας κληρονομιά, να εμβαθύνει στις παραδόσεις και τη μνήμη του παρελθόντος και να στοχασθεί αναφορικά με τη θέση που όλα αυτά κατέχουν στη ζωή μας σήμερα.

Σκοπός και επιδίωξή μας θα είναι να ενθαρρύνουμε και να προωθήσουμε την συνεργασία σχολείων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην δημιουργία «ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με συγκεκριμένο τοπικό ή θεματικό προσανατολισμό και στην τροφοδότηση τους με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε οι μαθητές να αποκτούν όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια για την κατανόηση της σημασίας και της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Επιμέρους επιδιώξεις είναι:

• Η θεματική προσέγγιση και μελέτη από μαθητές της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

• Η ανάδειξη στη σχολική κοινότητα των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού, ιδιαίτερα των λιγότερο προβεβλημένων

• Η ανάδειξη σε τοπικό επίπεδο της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας περιοχών με στοχευμένες δραστηριότητες στα σχολεία

• Η προώθηση της συνεργασίας σχολείων με άλλα σχολεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για δράσεις σχετικές με τη μελέτη της πολιτισμικής κληρονομιάς και την καλλιέργεια της ένταξής της στην καθημερινή ζωή. Ιδιαίτερη συνεργασία θα επιδιώκεται με σχολεία σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας

• Η ενθάρρυνση και η καθοδήγηση της διασχολικής συνεργασίας

• Η εμπλοκή, η συμμετοχή και η αξιοποίηση σε σχετικά σχολικά προγράμματα πρόγραμμα σπουδαίων ειδικών επιστημόνων

• Η διάχυση των δράσεων και των εργασιών εντός και εκτός Ελλάδας

• Το άνοιγμα των σχολείων στην τοπική και στην ευρύτερη κοινωνία με στόχο την ευαισθητοποίησή της

• Η προώθηση προγραμμάτων για τον εκπαιδευτικό τουρισμό

• Η κινητοποίηση μέσω των μαθητών τοπικών και άλλων φορέων στοχεύοντας στην εθελοντική εργασία και βοήθεια για την ανάπτυξη διαφόρων δράσεων

• Η οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων συναφούς θεματολογίας

• Η οργάνωση μαθητικών Συνεδρίων με θέμα την Πολιτιστική Κληρονομιά του νησιού

• Η δημιουργία ιστότοπου για την ανάρτηση των δράσεων, των εργασιών, των προτάσεων και γενικά του παραγόμενου έργου των μαθητών

• Η δημιουργία θεματικών «μουσειοσκευών», που θα «ταξιδέψουν» σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας

• Η οργάνωση ξεναγήσεων από μαθητές σε χώρους πολιτιστικού, ιστορικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

• Η έκδοση ενημερωτικών μαθητικών φυλλαδίων, μαθητικών τουριστικών οδηγών κ.α.

• Η κατασκευή επιτραπέζιων ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών σχετικών με το θέμα

• Η δημιουργία ιστορικών ντοκιμαντέρ που θα συνδυάζουν το περιβάλλον με την τοπική ιστορία

• Η οργάνωση μαθητικών διαγωνισμών φωτογραφίας, βίντεο, ποίησης, μουσικής…

• Η συνεργασία με άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους που έχουν ανάλογους σκοπούς